Curs Excel: Nivell Inicial
Temporització curs : 10 Hores
Recursos:
Clic aquí per veure la documentació necessaria per a realitzar el curs
Any Realització Curs: 2008
Versió Excel: Excel 2003
Curs Excel: Nivell Mig
Temporització curs: 20 hores
Recursos:
Clic aquí per consultar la documentació necessaria per a realitzar els exercicis
Any Realització Curs: 2008
Versió Excel: Excel 2003
Curs Excel: Nivell Mig-Avançat
Temporització curs: 20 hores
Recursos:
Clic aquí per consultar la documentació necessaria per a realitzar els exercicis
Any Realització Curs: 2008
Versió Excel: Excel 2003
Curs Excel: Nivell Avançat
Temporització curs: 8 hores
Recursos:

Any Realització Curs: 2012
Versió Excel: Excel 2007
Curs Excel: Recursos per Práctiques
Temporització curs: 20 hores
Recursos:
Any Realització Curs: 2008
Versió Excel: Excel 2003