logo eNostrum
PHP: Condicions i Assignacions PHP
PHP

Descripció

Veurem les diferents maneres de donar valor a una variable en PHP i també veurem com es pot utilitzar una variable per comparar-la amb un altre valor, que es la esencia de la programació.

Resources