logo eNostrum
PHP: Control de fluxe amb PHP
PHP

Descripció

Veurem les diferents maneres de controlar el fluxe de la nostra aplicació.

Realitzar una porció de codi si es compleix una condició i sino es compleix realitzar un altre tros de codi. ..amb If o Switch

Executar el mateix codi varies vegades...amb For i/o While

Veurem com es fa i per a que ens pot ser util.

Resources