logo eNostrum
PHP: Introducció PHP amb exercicis...
PHP

Descripció

Veurem diferents exercicis, molt simples, per trencar el gel amb el PHP.

En altres exercicis els tractarem amb més profunditat.

Veurem variables, ifs, fors, switch.....de tot una mica. Pots copiar el codi d'aquests exercicis al teu servidor web per veure com funcionen.

Resources