logo eNostrum
PHP: Formulari Contacte PHP i Mysql
PHP

Descripció

Veurem com podem implementar un formulari de contacte, perque els usuaris d'una web, enviin un mail al gestor de la web .

Els usuaris desconeixeran a quina adreça de correu s'envia el mail.

A part d'enviar el mail, també guardarem un registre de cada mail enviat en una base de dades Mysql.

No farem cap aplicació per veure el registre al mysql, necessitarem veure-ho a traves de PHPMyadmin.

Resources