logo eNostrum
PHP: Upload Arxiu amb PHP i Mysql Millorat
PHP

Descripció

Ampliarem l'exercici anterior on vam crear una base de dades de jugadors.

Controlarem els camps buits amb javascript, canviant l'estil de les etiquetes. Controlarem errors al php com comes i apostrofs en camps numerics.

Evitarem que s'escriguin lletres a camps numerics i gestionarem els decimals amb el "." i la "," amb la funció number_format de PHP.

Afegirem una funció javascript per seleccionar la data.

Controlem mostrar una imatge per defecte, sino em pujat la foto.

Evitarem l'injecció d'SQL.(ex: injectar un OR 1=1 als parametres de delete.php amb str_replace) [ mysqli_real_escape_string ( mysqli $link , string $escapestr ) ]

Sabries instalar l'aplicació TinyMCE per escriure en format HTML a un nou camp de comentaris que afegirem a la base de dades?

Podries crear un arxiu extern per evitar repetir la cadena de connexió a Mysql a cada pàgina?

Podries utilitzar una llibreria Javascript per ampliar les imatges dels jugadors d'una manera elegant? (lightbox)

Resources